Hoppa till huvudinnehåll
ja du

Jag-Du

Att våra relationer påverkar hälsan står klart för de flesta. Ett personligt samtal vid frukostbordet, en vänlig kommentar på bussen eller ett enkelt leende i folkvimlet kan vara skillnaden mellan en dag fylld av positiv eller negativ stämning.

Forskning visar att våra relationer har stor effekt på stress och hälsa. Vid Lunds Universitet har vi visat, ändå ned på molekylnivå, hur stress påverkar diabetes.

Relationer till andra

En person som haft stort inflytande på vårt sätt att se på relationer är Martin Buber.

Jag-Du relationer har vi när vi möter andra människor med närvaro, oavsett vad vi själva få tillbaka. Dessa relationer har visat sig vara betydelsefulla får vår hälsa, likväl som berikande för oss som människor.

Martin Buber räknas som en av vår tids stora filosofer. En av hans huvudidéer är tanken om att det centrala i människors liv är mötet med andra.

Buber menar att människan blir till i sina relationer, och att hon har en unik förmåga att skapa relationer till andra.

Jag-Du, Jag-Det

Buber visar på två olika sätt som vi alltid förhåller oss till andra människor på, och han kallar de olika förhållningsätten för Jag-Du och Jag-Det.

 

Jag-Du relationer präglas av dialog och ett accepterande av den andre som vi möter. Buber beskriver den typen av möte som ett samspel, en närvaro och ett relaterande till den andre, på samma sätt som den andre möter, samspelar och relaterar till mig. Vi är närvarande, och vi  är också öppna för vad vi kan göra för den andra oavsett vad vi får tillbaka.

Jag-Det relationer menar Buber är mycket vanliga. I de relationerna förhåller vi oss till andra i syfte att dra nytta av dem. Den typen av möte beskrivs som iakttagande, granskande och bedömande. Andra blir objekt för oss, och vi blir objekt för dem.

Den upprättgående själen

Vi befinner oss alltid i något av förhållningssätten, men det är i Jag-Du relationer som vi kan möta andra människor på riktigt. Sådana möten kan berika vårt dagliga liv. Enligt Buber växer vi av Jag-Du relationer.

Människans styrka under evolutionen var att vi kunde gå upprätta. På samma sätt talar Martin Buber om vikten av den "upprättgående” själen – att vi lever autentiskt och uppriktigt.

Jag-Du skapar hälsa

En studie i den vetenskapliga tidskriften Science bekräftade 2014 till stora delar Martin Bubers tankar kring Jag-Du relationers betydelse för vårt välbefinnande. Forskare vid Universitetet i Köln visade att Jag-Du möten ger ökat välbefinnande och meningsfullhet. Detta har i sin tur en positiv effekt på hälsa, livsstil och stresshantering.

Må bättre.
Delta i viktig forskning.

Välkommen att delta i en av Sveriges största satsningar för folkhälsan. Du får tillgång till verktyget under tre år och vi analyserar hur verktyget förbättrar din hälsa, ditt välmående och förebygger sjukdom. Studien är frivillig och kostnadsfri. Personer från hela Sverige kan delta.

Dela länken till denna text med någon annan Kopiera länken