Hoppa till huvudinnehåll

Anmäl dig till studien

 

Region Skåne
                            
Lunds Universitet

Studien Personanpassad behandling av typ 2-diabetes

Studien är det första försöket hittills i världen att ta reda på hur vi kan anpassa diabetesbehandlingen utifrån varje persons sjukdomsbild. Vi kommer att kartlägga din diabetessjukdom och du får under 6 månader tillägg av en godkänd modern diabetesmedicin utöver metformin. Behandlingen är kostnadsfri. Studiens mål är att ta reda på hur vi kan anpassa diabetesbehandlingen utifrån varje persons sjukdomsbild.

 

 

Ny forskning har öppnat upp en möjlighet att undersöka hur vi kan förbättra behandlingen och undvika de komplikationer som många patienter drabbas av. Det visar sig att personer med typ 2-diabetes har förvånansvärt stor variation i sin sjukdomsbild. Variationen är så pass stor att det går att särskilja flera undergrupper av typ 2-diabetes. En av dessa kännetecknas av låg produktion av insulin. En annan av låg känslighet för det insulin som produceras.

Detta väcker frågan: Bör patienter med olika undergrupper av typ 2-diabetes behandlas med olika typer av läkemedel?

I studien kommer vi att pröva detta. Resultaten kan därför bli viktiga för att förstå hur varje patient ska behandlas för att förbättra blodsockret och undvika komplikationer.

 

Delta i studien

För att delta behöver du ha typ 2-diabetes, ta metformin mot din diabetes men inga andra diabetesläkemedel. Du behöver också ha ett långtidsblodsocker (HbA1c) mellan 42 och 91. Om du är osäker på ditt aktuella värde kan du kontrollera det via oss eller din vårdcentralen.

Allt deltagande är frivilligt och du förbinder dig inte att delta i studien genom din intresseanmälan.

Klicka här för mer studieinformation

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Anders Rosengren, Leg. Läkare, Professor, Ansvarig prövare
Region Skåne/Lunds Universitet/Göteborgs universitet
diabetesstudie@gu.se